Forskerprisen


Vanførefonden indstiftede i 1994 ”Forskerprisen”. Prisen er på 100.000 kr., og den overrækkes modtageren ved fondens årsmøde.

Fonden uddeler prisen til en forsker, som gennem sin forskning bidrager til at begrænse forekomsten af fysiske handicap på grund af sygdom, medfødte lidelser eller tilskadekomst.

Prisen er dog ikke knyttet til bestemte fag eller forskningsområder og kan derfor gives til forskere, som øger samfundets erkendelse af konsekvenserne af fysisk handicap.

Vanførefonden anmoder hvert år landets universiteter og forskningsinstitutioner om indstillinger til prisen.

Forskerprisen er tildelt følgende:
Vandmærke af Vanførefondens logo